Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Contact met iHub

Interesse in één van onze vacatures? Of heb je vragen over werken bij iHub?

Onze contactinformatie
Maak kennis met iHub

Een veelzijdige organisatie voor familiezorg, onderwijs en pleegzorg.

Naar de iHub homepage

Klinisch Psycholoog in opleiding

Wij verwelkomen graag per januari 2025 2 nieuwe opleidingskandidaten voor de functie van Klinisch Psycholoog in opleiding. Heb jij deze ambitie? Lees dan snel verder...

Wat ga je doen

Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat gegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting PDO GGZ te Utrecht, zal de opleidingskandidaat gevarieerde werkzaamheden in de praktijk verrichten, waaronder zowel psychodiagnostisch onderzoek als (psychotherapeutische) behandelingen. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat (toegepast) wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Verder wordt een management- en innovatieproject ter hand genomen en afgerond.

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het zelfstandig en onder supervisie uitvoeren van individuele, systeem- en groeps(psychotherapeutische) behandelingen, het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar complexe problematiek, en het organiseren van en bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van het multidisciplinaire team. Van hem/haar zal verwacht worden dat hij/zij een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de afdelingen, zowel op beleidsmatig als op behandelinhoudelijk gebied.

Altrecht Jeugd De afdeling Jeugd richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar (en hun ouders/verzorgers) bij wie sprake is van psychische en psychiatrische problematiek, al dan niet samengaand met (ernstige) psychosociale problemen.De afdeling Altrecht Jeugd werkt met GIT- J. Hierdoor is er sprake is van een gemeenschappelijke visie, taal en een gemeenschappelijk kader. GIT-Jeugd biedt een behandelkader dat de gemeenschappelijke kenmerken van effectieve psychotherapeutische behandelingen integreert. Het biedt een gestructureerd kader waarbij episodisch en begrensd behandelen centraal staat. Hierdoor kunnen reguliere behandelingen een grotere effectiviteit halen. De samenwerking met de jongere, de ouders, gezinsleden, netwerk en ketenpartners staat centraal bij de behandeling. Ook biedt GIT-J behandelaren een steunende context met wekelijkse intervisiemomenten.

Een deel van het behandelaanbod (o.a. groepen, deeltijdbehandeling, IMH) is bovenregionaal georganiseerd. De regioteams richten zich op de behandeling van stoornissen binnen het autistische spectrum, aandachts-en gedragsstoornissen, stemmings- en angststoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

iHub Familiezorg iHub Familiezorg was voorheen bekend als de Opvoedpoli, Care-Express, Altra, Nieuwe Kans en Horizon. De doelgroep van iHUB familiezorg zijn kinderen, jongeren en (jong)-volwassenen en ouders met complexe psychische en psychiatrische problemen en hun gezin en/of netwerk. Op wetenschappelijk gebied doen we vooral praktijkgericht onderzoek. We zijn gespecialiseerd in het integreren van specialistische jeugd GGZ, orthopedagogische hulp, jeugdhulpverlening en ondersteuning binnen het onderwijs. Met oog op de landelijke richtlijnen, leveren we tevens flexibel maatwerk en we zoeken naar totaaloplossingen in aansluiting op de vraag van cliënten en de samenleving. iHUB Familiezorg is een lerende, veerkrachtige en vernieuwende organisatie.

De gecombineerde praktijkopleidingsplaats zal bij Altrecht en iHUB Familiezorg worden ingevuld: - 2 jaar bij Altrecht Jeugd en 2 jaar bij iHub Familiezorg.

Er worden 2 kandidaten geworven, die halverwege de opleiding van plek wisselen. Een van hen komt in dienst van iHub Familiezorg, de ander komt in dienst van Altrecht. De selectie door een commissie leidt tot een voordracht aan de P-opleider. Vervolgens vindt er een selectieproces plaats bij de hoofdopleider van de RINO.

Wat vragen wij van jou

Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog K&J; Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring in de GGZ; Je bent praktisch uitvoerend bezig met psychologisch (test) onderzoek; Je hebt overtuigde belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek dan wel grote bereidheid onderzoek te verrichten en (evt.) te publiceren; Je hebt de bereidheid om je vier jaren te verbinden aan een opleidingstraject; Je hebt affiniteit met de genoemde doelgroepen; Je kunt goed multidisciplinair samenwerken; je hebt een goed reflectief vermogen en je bent initiatiefrijk & proactief; Je bent bekend met één of meer referentiekaders (bijvoorbeeld CGT, MBT etc.).

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou

De aanstelling tijdens de opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 4 jaar). Afhankelijk van de plek waarop je het eerste jaar start, kom je of in dienst van Altrecht of in dienst van de iHub Familiezorg. De arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de desbetreffende werkgever; bij iHub Familiezorg en Altrecht is dit conform de cao GGZ.

Solliciteer en contact

Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 31 mei digitaal solliciteren door een brief en cv (bij voorkeur in pdf) te verzenden via én www.werkenbijaltrecht.nl én https://www.werkenbijihub.nl/ vragen je dus nadrukkelijk om twee maal dezelfde brief en CV te uploaden. Zorg bij het uploaden van je documenten dat de naam van het document niet te lang is. Een te lange documentnaam kan ervoor zorgen dat de sollicitatie niet goed doorkomt. Een LOGO-verklaring dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

We verwachten je in week 23 (vermoedelijk 6 of 7 juni) te kunnen laten weten of je voor een gesprek wordt uitgenodigd. Bellen voor deze datum heeft nog geen zin. Wij doen ons best om bij een afwijzing een toelichting te geven. Wegens de vele reacties die wij jaarlijks op vacatures mogen ontvangen, is het voor ons helaas niet altijd mogelijk een uitgebreide toelichting van afwijzing te geven.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 en 20 juni tussen 9:00 en 13:00 uur

Inlichtingen over de opleiding Dhr. P. Dingemanse. P-opleider Altrecht (06-48160195) en Dhr. M. Merbis. P-opleider iHub Familiezorg (06-40060142) voor algemene informatie over de P-opleiding binnen de twee organisaties. Praktijkopleiders zijn mw. Anne Geuze van Altrecht (0682529987) en Maartje Raaijmakers van iHub Familiezorg (0640527454).

Overige informatie De Rino opleidingskosten worden volledig betaald door iHub Familiezorg dan wel Altrecht.